March 6 Fish Fry
March 13 Fish Fry
March 20 Fish Fry
March 27 Fish Fry
March 27 12:45 Early Dismissal
March 30 – April 3 Spring Break
April 3 Last Fish Fry
April 10 12:45 Early Dismissal
April 13 Easter Monday No School
April 25 Talent Show